آفتاب‌‌نیوز :

رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان شرق از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود و ایران برای حضور نمایندگان کانتریمان امشب اسامی و رکورد ۱۳ وزنه‌بردار نوجوان و جوان را برای شرکت در این رقابت‌ها به کنگره مسابقات ارایه کرد.

اولین نماینده جوانان ایران «حسین پاکار» در دسته ۶۷ کیلوسرد با ورودی ۲۷۲ کیلوسرد در تیم اول است که ۲۷ بهمن به روی تخته خواهد رفت. در این تیم ۹ وزنه‌بردار حضور دارند که «سیخان تایسویو» از قزاقستان بیشترین ورودی را از آن خود کرده است. وی با رکورد ۳۱۰ کیلوسرد در این مسابقات شرکت می‌کند.

رکورد ورودی نمایندگان وزنه‌برداری ایران اعلام شد

نماینده دوم ایران «روح الله بیرانوند» در دسته ۷۳ کیلوسرد تیم اول جوانان با ورودی ۳۰۰ کیلوسرد است که ۲۷ بهمن به روی تخته می‌رود. در این دسته ۱۳ وزنه بردار حضور دارند که بیشترین ورودی را «رحمت اروین عبدالله» از هند با رکورد ۳۲۰ دارد.

همچنین در این دسته دیگر نماینده ایران «میرمصطفی جوادی» در این شب با رکورد ۳۰۵ کیلوسرد به روی تخته خواهد رفت.

بیست و هشتم بهمن ماه نیز «محمد پورحسن» نماینده نوجوانان در دسته ۸۹ کیلوسرد تیم دوم با ورودی ۲۸۰ کیلوسرد به روی تخته می‌رود. در این تیم هشت وزنه‌بردار حضور دارند که بیشترین ورودی از آن «کوربانموراد نوموزو» از ازبسکتان با ورودی ۲۹۵ کیلوسرد است.

در تیم اول دسته ۸۹ کیلوسرد «حسین بیرانوند» با ورودی ۳۱۰ کیلوسرد و «آرمین عباسی» با رکورد ۳۰۵ کیلوسرد ۲۹ بهمن به عنوان نماینده جوانان به روی تخته می‌روند. در این تیم هفت وزنه‌بردار حضور دارند که بیشترین ورودی را «نورجیسا آدیلتولی» از قزاقستان دارد.

«افشین طاهری» نیز در دسته ۹۶ کیلوسرد تیم اول با ورودی ۳۳۳ کیلوسرد به عنوان نماینده جوانان در ۲۹ بهمن وزنه می‌زند. در این تیم ۱۱ وزنه بردار حضور دارند که بیشترین ورودی را «آرتیوم آنتروپو» از قزاقستان با رکورد ۳۶۰ کیلوسرد دارد.

«حسن عمادی» ملی پوش نوجوان و ابوالفضل خاکپور» ملی‌پوش جوان نیز در دسته ۱۰۲ کیلوسرد تیم اول با ورودی ۳۱۰ و ۳۲۷ کیلوسرد ۲۹ بهمن به روی تخته خواهند رفت. در این تیم ۱۲ وزنه‌بردار حضور دارند که بیشترین ورودی را «راخات کبولات» از قزاقستان با رکورد ۳۵۰ کیلوسرد دارد.

«امیررضا محمدنیا» و «علیرضا اسفندیاری» ملی‌پوشان جوان در دسته به اضافه ۱۰۲ کیلوسرد تیم اول با ورودی ۳۰۵ و ۳۱۸ کیلوسرد ۲۹ بهمن به روی تخته می‌روند. در این تیم هشت وزنه‌بردار حضور دارند که بیشترین ورودی از آن محمد نیا است.

«آیت شریفی» و «رضا حسین پور» ملی پوشان جوان در دسته به اضافه ۱۰۹ کیلوسرد تیم اول با ورودی ۳۶۰ و ۳۵۲ کیلوسرد ۳۰ بهمن به روی تخته خواهند رفت. در این دسته هفت وزنه‌بردار حضور دارند که بیشترین ورودی را شریفی دارد.