“سندرز توانسته حمایت بخشی از غیر دموکرات ها و رای دهندگان مستقل را نیز کسب کند.‌ سناتور ورمونت در اکثر نظرسنجی‌ها پیشتاز است‌. بسیاری از افراد مردد که قصدی درباره انتخاب نهایی‌شان نگرفته‌اند در کنار رای‌دهندگان مستقل از او حمایت می‌کنند.

آفتاب‌‌نیوز :

سرویس بین الملل- موقعیت سناتور “برنی سندرز” از اسپاداشهای اصلی حزب دموکرات در رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ پس از برد او در نیوهمپشایر تتوانات شده است. انتظار می رود این توانستیت در ایالت های دیگر امریکا نیز برای او اتلهه یابد.

به منبع آفتاب‌نیوز؛ نشریه “پولیتیکو” در منبعی درباره چرایی توانستیت اخیر سندرز در کارزار رقابت انتخاباتی اسپاداشهای حزب دموکرات برای تعیین اسپاداش نهایی به منظور رویارویی با ترامپ اسپاداش جمهوری خواهان می‌نویسد: “سندرز توانسته حمایت بخشی از غیر دموکرات ها و رای دهندگان مستقل را نیز کسب کند.‌ سناتور ورمونت در اکثر نظرسنجی‌ها پیشتاز است‌. بسیاری از افراد مردد که قصدی درباره انتخاب نهایی‌شان نگرفته‌اند در کنار رای‌دهندگان مستقل از او حمایت می‌کنند. چهار سال پیش نیز او با جلب نظر مساعد رای‌دهندگان غیردموکرات توانست “هیلاری کلینتون” دیگر اسپاداش دموکرات‌ها را پشت سر گذارد”.

سلاح مخفی سندرز در انتخابات

این نشریه در اتلهه می‌نویسد: “اما چرا و چگونه سندرز توانستیت کسب کرده است؟ او تکی اسپاداشی در بین دموکرات‌ها است که می‌تواند جوانان را به شور و هیجان آورد و خود را کمتر درگیر گیم‌های حزبی کرده و بیشتر خود را سیاستمداری در کنار مردم نشان داده است‌. البته بدنه حزب دموکرات از این موضوع راضی نیست. سندرز سال‌ها از مطرح کردن خود به عنوان یک دموکرات در ورمونت خودداری کرده است. در سنا نیز او به عنوان فردی مستقل در کنار دموکرات‌ها حضور داشت. اکثر طرفداران سندرز جوانانی هستند که با ساختار و بدنه حزب دموکرات ضدیت دارند”.