آفتاب‌‌نیوز :

نفرات راه یافته به فینال رقابت‌های ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی اروپا در اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوسرد به ترتیب زیر مشخص شدند.

۴ فینالیست روسیه در ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی اروپا

وزن ۵۷ کیلوسرد: عظمت توسکایف(روسیه) – سلیمان آتلی(ترکیه)

وزن ۶۵ کیلوسرد: نیورگان اسکریابین(بلاروس) – قربان شیرایف(روسیه)

وزن ۷۰ کیلوسرد: ماگومد گاژیف(لهستان) – آقاحسین مصطفایف(آذربایجان)

وزن ۷۹ کیلوسرد: محمدحبیب کادزی محمداف(بلاروس) – ماگومد رمضان اف(روسیه)

وزن ۹۷ کیلوسرد: آلبرت ساریتوف(رومانی) – عبدالرشید سعدالله یف(روسیه)

رقابت های فینال و رده بندی ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی اروپا فردا شب(شنبه) برگزار می شود و رقابت های مقدماتی ۵ وزن دوم نیز از ظهر فردا به وقت ایران شروع می‌شود.